R+D

Museus, arxius, centres culturals, centres de documentació, institucions culturals... dediqueu grans esforços a gestionar el patrimoni. Falten recursos, persones i eines per gestionar grans quantitats de fons i col·leccions.

Des de La Foneria apostem pel desenvolupament de tecnologia que ajudi a la investigació, la gestió, el tractament i la difusió del patrimoni cultural, i ho fem tant adaptant Dédalo a les necessitats dels projectes, com desenvolupant eines d'intel·ligència artificial per accelerar tots aquells processos repetitius del dia a dia que us demanen un esforç majúscul.

Necessiteu tecnologies disruptives que accelerin alguns dels vostres projectes? Doneu un cop d'ull al que estem fent, i si encara no hi estem treballant, us ajudem a desenvolupar-ho i fins a tot a finançar-ho.

Connexió de Dédalo a eines de transcripció automàtica.

Estat Finalitzat
Descripció Càrrega de fitxers digitals d'àudio o vídeo amb veu humana que són retornats en text gràcies a un sistema de reconeixement automàtic de veu a través d'una tecnologia d'intel·ligència artificial, amb múltiples idiomes i una taxa d'error inferior al 5%.
Aplicabilitat Transcripció d'entrevistes, conferències, enregistraments amb veu humana.

Integració a Dédalo de models 3D

Estat Finalitzat
Descripció Capacitació de Dédalo per a la gestió i publicació d'arxius digitals de models 3D.
Aplicabilitat Gestió i publicació en línia per a institucions culturals que tenen patrimoni cultural amb digitalitzacions 3D sense necessitat de publicar en plataformes comercials com Sketchfab.

Extracció de dades estructurades de documents.

Estat Finalitzada la primera fase.
Descripció Projecte de visió per computador i intel·ligència artificial per a l'extracció d'entitats (noms, poblacions, fets, dates...) de documents digitalitzats manuscrits i mecanoscrits.
Aplicabilitat Publicació en línia de dades associades a documents i/o anonimització de persones en documents per a centres de documentació i arxius.

Indexació a través d’una xarxa neuronal.

Estat En desenvolupament
Descripció Desenvolupament d'una tecnologia d'intel·ligència artificial (una xarxa neuronal) per a la indexació dels continguts de les institucions culturals a través dels seus propis tesaurus o llenguatges controlats.
Aplicabilitat Indexació de col·leccions de museus, acceleració dels processos de descripció arxivística, indexació d'entrevistes o enregistraments audiovisuals de centres culturals, arxius, museus i centres de documentació.

Bot per a entrevistes a través d’un model de llenguatge natural

Estat En desenvolupament
Descripció Desenvolupament d'una tecnologia d'intel·ligència artificial (un model de llenguatge natural) per donar respostes a preguntes sobre una temàtica determinada a partir d'entrevistes indexades.
Aplicabilitat Exposicions físiques o entorns en línia adreçats a alumnes que volen interactuar amb testimonis, adquirint coneixement a través d'un diàleg natural amb arxius de testimonis.

Desenvolupem tecnologia per accelerar la gestió i la difusió del patrimoni.